About TGRE
   Breaking News
   Courses
   Books & Learning      Media
   Minitests
   Members
   Support Center
   แจ้งผลการโอนเงิน
1. REDESIGNED SAT MATH
2. TOEFL ITP with MP3 CD
3. SAT VOCABULARY
4. คู่มือคณิตศาสตร์ CU-AAT
5. IELTS WRITING
 
1. GRAMMAR ERRORS
2. FAST-TRACK TOEIC with Audio CD
3. FAST-TRACK TOEIC GRAMMAR
4. เตรียมสอบ CU-TEP with MP3 CD
5. เตรียมสอบ IELTS with MP3 CD
 
หน้าแรก / Breaking News
พบกันในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 พบกันในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22

ที่ บูธ R 46 โซน C2

ณ ศูนย์ประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์

ระหว่างวันที่ 18 - 29 ตุลาคม 2560
more +
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานของบูธ ที.จี.อาร์.อี. ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานของศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 (Book Expo Thailand 2017)
ระหว่างวันที่ 18 – 29 ตุลาคม 2560

ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์หนังสือ

คุณสมบัติ

1. เพศ หญิง - ชาย
2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5-6 หรือ อุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 4
3. บุคลิกภาพดี มีทักษะการพูดและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง
5. หากมีประสบการณ์ (เกี่ยวข้องกับการขาย)
หรือรู้จักหนังสือของศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ค่าตอบแทนวันละ 400 - 450 บาท


วิธีการสมัคร Download ใบสมัครได้ที่

"http://www.tgreinstitute.com/work/bookfair1060.doc"

แล้วส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ tgrepublications@gmail.com

หรือดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tgreinstitute.com/work/

ส่งใบสมัครได้ภายใน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560

รายละเอียดศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.
ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ผลิตหนังสือ ตำราเรียน สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ออกจำหน่าย ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือว่า ใช้แล้วได้ผลดีมามากกว่า 30 ปี หนังสือที่ผลิต อาทิเช่น เตรียมสอบ CU-TEP CU-AAT TU-GET SMART-I IELTS TOEFL TOEIC GMAT GRE SAT GRAMMAR LISTENING ENGLISH CONVERSATION

For more information visit our website http://www.tgreinstitute.com

ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาที่ tgrepublications@gmail.com

สมัครด่วน ! รับจำนวนจำกัด

more +
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานของบูธ ที.จี.อาร์.อี. ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานของศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 (12วัน)

ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์หนังสือ

คุณสมบัติ

1. เพศ หญิง - ชาย
2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5-6 หรือ อุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 4
3. บุคลิกภาพดี มีทักษะการพูดและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง
5. หากมีประสบการณ์ (เกี่ยวข้องกับการขาย)
หรือรู้จักหนังสือของศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ค่าตอบแทนวันละ 400 - 450 บาท


วิธีการสมัคร Download ใบสมัครได้ที่

"http://www.tgreinstitute.com/work/bookfair0360.doc"

แล้วส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ tgrepublications@gmail.com

หรือดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tgreinstitute.com/work/

ส่งใบสมัครได้ภายใน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560

รายละเอียดศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.
ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ผลิตหนังสือ ตำราเรียน สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ออกจำหน่าย ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือว่า ใช้แล้วได้ผลดีมามากกว่า 30 ปี หนังสือที่ผลิต อาทิเช่น เตรียมสอบ CU-TEP CU-AAT TU-GET SMART-I IELTS TOEFL TOEIC GMAT GRE SAT GRAMMAR LISTENING ENGLISH CONVERSATION

For more information visit our website http://www.tgreinstitute.com

ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาที่ tgrepublications@gmail.com

สมัครด่วน ! รับจำนวนจำกัด

more +
พบกับศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. ได้ที่ บูธ Q 27 โซน C2 .
พบกับศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. ได้ที่ บูธ Q 27 โซน C2

ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559

ที่งานสัปดาห์หนังสือเเห่งชาติ ครั้งที่ 44 เเละงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14

ณ ศูนย์ประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์
more +
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานของบูธ ที.จี.อาร์.อี. ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงานของศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่44และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่14
ระหว่างวันที่29 มีนาคม – 10เมษายน 2559 (13วัน)

ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์หนังสือ

คุณสมบัติ

1. เพศ หญิง - ชาย
2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5-6 หรือ อุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 4
3. บุคลิกภาพดี มีทักษะการพูดและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง
5. หากมีประสบการณ์ (เกี่ยวข้องกับการขาย)
หรือรู้จักหนังสือของศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ค่าตอบแทนวันละ 400 - 450 บาท


วิธีการสมัคร Download ใบสมัครได้ที่

"http://www.tgreinstitute.com/work/bookfair0359.doc"

แล้วส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ tgrepublications@gmail.com

หรือดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tgreinstitute.com/work/

ส่งใบสมัครได้ภายใน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559

รายละเอียดศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.
ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ผลิตหนังสือ ตำราเรียน สื่อการสอน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ออกจำหน่าย ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือว่า ใช้แล้วได้ผลดีมามากกว่า 30 ปี หนังสือที่ผลิต อาทิเช่น เตรียมสอบ CU-TEP CU-AAT TU-GET SMART-I IELTS TOEFL TOEIC GMAT GRE SAT GRAMMAR LISTENING ENGLISH CONVERSATION

For more information visit our website http://www.tgreinstitute.com

ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายมาที่ tgrepublications@gmail.com

สมัครด่วน ! รับจำนวนจำกัด

more +
วิธีการสอบ CU-TEP วิธีการสอบ CU-TEP
more +
พบกันในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20 พบกันในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20

ที่ บูธ R 21 โซน C2

ณ ศูนย์ประชุมเเห่งชาติสิริกิติ์

ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 1 พฤจิกายน 2558
more +
หนังสือออกใหม่ขายดีล่าสุด "เตรียมสอบ TU-GET Update Edition" หนังสือออกใหม่ขายดีล่าสุด เตรียมสอบ TU-GET Update Edition ได้ออกวางจำหน่ายแล้ว โดยในหนังสือ TU-GET Update Edition เล่มนี้ได้รวบรวมภาคการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบ แบบทดสอบ รวมทั้งเฉลยอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมตัวสอบ TU-GET โดยจะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนคือส่วน ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะรวบรวมรายละเอียดต่างๆพร้อมทั้งลักษณะข้อสอบ TU-GET ส่วนทบทวนภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อที่จะใช้สอบ คือส่วน หลักไวยากรณ์ ศัพท์ และส่วนการอ่าน ส่วนสุดท้ายจะเป็นชุดข้อสอบ TU-GET พร้อมเฉลย
more +
TOEFL Internet-based Testing TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language TOEFL เป็นการสอบวัดผลความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่อาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออยู่ในประเทศที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ทั้งนี้ตัวข้อสอบ
more +
วิธีการสมัครสอบ SAT I ทางInternet วิธีการสมัครสอบ SAT แบบ Reasoning Test สำหรับเข้ามหาวิทยาลัยโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษในประเทศไทย
more +

1 | 2 | 3 | 4 | Next +

Go to Top

Opening Hours Tue-Fri : 09.30 AM - 19.00 PM / Sat-Sun : 07.00 AM - 17.00 PM | T | 0 2279 2810, 0 2278 1752 | F | 0 2279 4669
© Copyright 2007-2008 tgreinstitute.com | All Rights Reserved

Home Support Center